Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY BARANÓW

WÓJT GMINY BARANÓW

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

W URZĘDZIE GMINY BARANÓW

Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe

- co najmniej pięcioletni staż praca w administracji samorządowej

- umiejętność obsługi komputera

- nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

- brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie

- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

- umiejętność pracy w zespole

II. WYMAGANIA DODATKOWE

- kreatywność, komunikatywność

- znajomość przepisów dotyczących Administracji samorządowej i rządowej:

Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego,

ustawa o zmianie imion i nazwisk, ustawa Prawo o zgromadzeniach, ustawa o

informacji publicznej

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

  • kierowanie pracą Urzędu Stanu Cywilnego

- sporządzenie aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i

innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego

- prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego

- sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

- przechowywanie oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych

- organizacja uroczystości jubileuszowych

- prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kserokopia dowodu osobistego

- dokumenty poświadczające wykształcenie

- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej

- oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawa z dnia 22.03.1990 r. o

pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 60-604 Baranów z dopiskiem:

“Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”

w terminie do 04.02.2008 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.


Wójt Gminy

/-/ Jan Sarnowski

Metadane

Źródło informacji:Iwona Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Kaczmarek
Data wprowadzenia:2008-01-18 14:23:14
Opublikował:Iwona Kaczmarek
Data publikacji:2008-01-18 14:36:07
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:56:13
Ilość wyświetleń:2834

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij