Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Nabor kandydatów na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WÓJT GMINY BARANÓW

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

W URZĘDZIE GMINY BARANÓW

Wymiar czasu pracy - 1 etat

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1.obywatelstwo polskie

2.wykształcenie wyższe

3.co najmniej pięcioletni staż praca w administracji samorządowej

4.umiejętność obsługi komputera

5.nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista

6.brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie

7.umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

8.umiejętność pracy w zespole

II. WYMAGANIA DODATKOWE

1.kreatywność, komunikatywność

2.znajomość przepisów dotyczących Administracji samorządowej i rządowej:

Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego,

ustawa o zmianie imion i nazwisk, ustawa Prawo o zgromadzeniach, ustawa o dostępie do

informacji publicznej

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

1.kierowanie pracą Urzędu Stanu Cywilnego

2.sporządzenie aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

3.prowadzenie ksiąg stanu cywilnego

4.prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego

5.sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

6.przechowywanie oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych

7.organizacja uroczystości jubileuszowych

8.prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk

9.oraz pozostałe zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baranowie, a przede wszystkim:

- ewidencji ludności i dokumentów stwierdzajacych tożsamość,

- ochrona informacji niejawnych,

- zadania związane z obronnością kraju,

- bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.życiorys (CV)

2.list motywacyjny

3.kserokopia dowodu osobistego

4.dokumenty poświadczające wykształcenie

5.inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

6.oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

7.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej

8.oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych

9.kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

10.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawa z dnia 22.03.1990 r. o

pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 60-604 Baranów z dopiskiem:

“Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”

w terminie do 16.04.2008 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Sarnowski

 

 

Załączniki

Nabór na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Kaczmarek
Data wprowadzenia:2008-04-02 14:28:23
Opublikował:Iwona Kaczmarek
Data publikacji:2008-04-02 14:36:58
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:55:50
Ilość wyświetleń:2756

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij