Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej, Dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębaninie. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębaninie.

Wójt Gminy Baranów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej,

Dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie,

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębaninie.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826 z późń. zm.)

     2. Oferty osób przystępujące do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

 • akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 • ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt. 4, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

 • dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio “Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej”, “Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie” lub “Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębaninie” w terminie do dnia 25.07.2008r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Baranów, Rynek 21,
63-604 Baranów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki

ogłoszenie na konkurs dyr (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Kaczmarek
Data wprowadzenia:2008-06-04 12:57:35
Opublikował:Iwona Kaczmarek
Data publikacji:2008-06-04 13:05:04
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:55:41
Ilość wyświetleń:2815

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij