Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Konkurs na kandydata na stanowisko:Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej


Wójt Gminy Baranów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej,

 

1.     Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003 r.

Nr 89, poz. 826 z późń. zm.)

2. Oferty osób przystępujące do konkursu powinny zawierać:

-         uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

-         życiorys z opisem przebiegu  pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –   w przypadku nauczyciela akademickiego;

-         akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz  dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

-         dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

-         dyplom ukończenia studiów wyższych lub  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

-         ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt. 4, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

-         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

-         oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

-         oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

-         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

-         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

 

-         oświadczenie (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.) o złożeniu Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia lustracyjnego, bądź oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami)

-         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153 poz. 1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3.     Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem odpowiednio „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej w terminie do dnia 12.02.2009 r. do godz. 12.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Baranów, Rynek 21, 63-604 Baranów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Metadane

Źródło informacji:Iwona Głowik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Głowik
Data wprowadzenia:2009-01-20 13:11:42
Opublikował:Iwona Głowik
Data publikacji:2009-01-20 13:16:07
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:55:35
Ilość wyświetleń:2321
Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij