Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds.Inwestycji

Wójt Gminy Baranów

ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji

 

Wymiar czasu pracy   - 1   etat

Kandydaci  ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

I.                   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 22, poz. 1458 z 2008 r.)

2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3.      posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności architektura, budownictwo ogólne,

legitymującej się przynajmniej 4 letnim stażem pracy, obejmującym łącznie co najmniej dwa lata pracy w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz 2 letnim stażem w budownictwie (wykonawstwo)

4.      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe

5.      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 

II.                WYMAGANIA DODATKOWE

 

  1.   doświadczenie uzyskane poprzez pracę w urzędach lub instytucjach o podobnej tematyce          

2.   znajomość przepisów dotyczących, inwestycji, zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego

3.   znajomość obsługi komputera

4.   łatwość kontaktów z ludźmi, osobista odpowiedzialność

  5.   kreatywność, komunikatywność

 

 

III.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

A.      Inwestycje

1.      opinie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych

2.      zlecenia na wykonanie dokumentacji i współpraca z projektantami, plany inwestycyjne i remontowe

   3.   dokumentacja prawna, techniczna i inna budynków zabytkowych

   4.   protokoły odbioru, rozliczenia

   5.   sprawozdania z realizacji inwestycji

   6.   ewidencja inwestycji

   7.   nadzór inwestycji

  B. Remonty budowlane

   1.   dokumentacja techniczno-prawna

   2.   wykonawstwo remontów kapitalnych

   3.   wykonawstwo remontów bieżących

   4.   protokoły odbioru, rozliczenia

   C. Gospodarka i zarządzanie drogami

   1.  nadzór nad organizacją ruch na drogach

   2.  współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

   3.  znaki drogowe i sygnalizacja drogowa

   4.  planowanie budowy , remontów i utrzymania dróg

   5.  opinie w sprawie przebiegu dróg

   6.  zarządzanie siecią dróg gminnych

  7.     zaliczanie dróg do określonej kategorii

  8.      nadawanie numeracji dróg gminnych

  9.      nadzór inwestycyjny

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.      kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią

 2.   list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa a art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami)tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 3.   kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy 

4.      kserokopia dowodu osobistego

5.      kserokopia dokumentów poświadczających  wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

     6.    inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

    7.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe

    8.    oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

    9.   oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 22, poz. 1458)

 

                               Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

 

     Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 200) Urzędu Gminy Baranów w zamkniętych kopertach w godzinach od 800 do 1500 lub przesłać na adres:

            
                
Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 60-604 Baranów  z dopiskiem:


                          „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji „

                              w terminie do 20.03.2009 r. do godziny 1400

 

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy w Baranowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.   O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni.

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                             
                                                                                     
/-/ Jan Sarnowski

 

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 2 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Głowik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Głowik
Data wprowadzenia:2009-03-09 09:07:53
Opublikował:Iwona Głowik
Data publikacji:2009-03-09 09:11:49
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:55:23
Ilość wyświetleń:2677
Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij