Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko Inspektora ds. płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie

                                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                               ogłasza nabór otwarty i konkurencyjny na stanowisko

                                                        Inspektora ds. płac

Wymiar czasu pracy   - 1/8   etatu

Kandydaci  ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

I.                   WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 22, poz. 1458 z 2008 r.)
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  3. posiadanie wykształcenia wyższego 
  4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
II.                WYMAGANIA DODATKOWE

    1. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę

    2.  znajomość obsługi komputera    

III.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY         PODINSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ KOMUNALNYCH

     1. naliczanie wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     2. naliczanie składek ZUS

     3. rozliczanie należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

     4. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

     5. rozliczanie należności z Urzędem Skarbowym, sporządzenie rocznych informacji PIT 11            

      6.  naliczanie  odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

     7. sporządzanie sprawozdań do GUS-u

 

IV.      WYMAGANE DOKUMENTY

1.   kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią

2.  list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa a art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami)tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg otychczasowego zatrudnienia

3.  kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy 

4. kserokopia dowodu osobistego

5. kserokopia dokumentów poświadczających  wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

6.  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności

7.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe

8.  oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

9.   oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 22, poz. 1458)

                           

 

                           Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

  Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie (pokój nr 107) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie w zamkniętych kopertach w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłać na adres:

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Rynek 21 63-604 Baranów  z dopiskiem:

                                      „Nabór na stanowisko Inspektora ds. płac „

                                      w terminie do 04.09.2009 r. do godziny 1400

Dokumenty które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.

O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie  powiadomieni.

 

                                                                                                              Kierownik

                                                               /-/ Elżbieta Krawczyk           

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Grzunka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Grzunka
Data wprowadzenia:2009-08-24 12:03:06
Opublikował:Grzegorz Grzunka
Data publikacji:2009-08-24 12:04:06
Ostatnia zmiana:2009-08-24 12:14:27
Ilość wyświetleń:3620

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij