Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wójt Gminy Baranów ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Rynek 21
63-604
tel.: 062 78 10 400

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).
 
1. Oczekiwane są oferty spełniające niżej wymienione wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- czteroletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowiskach urzędniczych określonych w art. 3 ust. 4  pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami),
- wiedza w zakresie przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
2. Dodatkowymi atutami będą:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do 
  informacji niejawnych,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji 
  komputerowych,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność.
 
3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku:
- sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie ich dokumentacji zbiorowej (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu),
- prowadzenie Ksiąg Stanu Cywilnego i archiwum z zakresu USC,
- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
- przygotowywanie całości dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów tożsamości oraz wydawanie takich dowodów,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
- przygotowywanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz ustalania brzmienia pisowni,

 4. Oferty kandydatów powinny zawierać:
- list motywacyjny,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk udostępniony na stronie www.baranow.ug.gov.pl w katalogu BIP- oferty pracy
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślne,
- opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs USC” w terminie do dnia 21 grudnia 2007 r. na adres: Urząd Gminy Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21 – pok. nr 200 (sekretariat). Otwarcie kopert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy
 
/-/ mgr inż. Jan Sarnowskii

Baranów, dnia 26 listopada 2007 r.

Załączniki

kwestionariusz dla ubiegających się o pracę (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz dla ubiegających się o pracę (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta -nabór na stanowisko z-cy USC (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Wójta -nabór na stanowisko z-cy USC (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Lorenc
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Grzunka
Data wprowadzenia:2007-11-28 14:39:06
Opublikował:Grzegorz Grzunka
Data publikacji:2007-11-28 15:26:16
Ostatnia zmiana:2010-07-28 14:56:22
Ilość wyświetleń:3700

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij