W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Baranów na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Data uchwały:
2022-09-15

Numer uchwały:
XXXVII/305/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-15