W sprawie:
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Baranów

Data uchwały:
2019-12-30

Numer uchwały:
XV/105/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 389; data ogłoszenia 09.01.2020r.)