W sprawie:
zwolnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Data uchwały:
2022-06-14

Numer uchwały:
XXXV/290/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2022r. poz. 4775; data ogłoszenia 22.06.2022r.)