W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Data uchwały:
2022-06-14

Numer uchwały:
XXXV/291/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baarnów

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-14