W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXVI/301/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Baranów oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Data uchwały:
2022-09-15

Numer uchwały:
XXXVII/304/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U. Woj .Wlkp. z 2022r. poz. 6595; data ogł. 21.09.2022r.)