Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Baranów

Kolorowy pasek

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Baranów, dnia 16 lipca 2014 roku

GP.6220.03.2014.MM                                                                    

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. nr 267 j.t. ze zm.), w związku z art. 71 ust 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013r. poz. 1235 j.t. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy JAMOS Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Jankowy 76, 63-604 Baranów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie procesu technologicznego z produkcji mebli tapicerowanych na meble z drewna i materiałów drewnopochodnych” na działce nr 507 w obrębie geodezyjnym Jankowy, gm. Baranów, powiat kępiński

p o s t a n a w i a m

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 18.06.2014r. do tut. urzędu wpłynął wniosek firmy  JAMOS Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Jankowy 76, 63-604 Baranów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie procesu technologicznego
z produkcji mebli tapicerowanych na meble z drewna i materiałów drewnopochodnych” na działce nr 507 w obrębie geodezyjnym Jankowy, gm. Baranów, powiat kępiński.

W dniu 24.06.2014r. Wójt Gminy Baranów wezwał inwestora do usunięcia braków formalnych we wniosku oraz uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 2.07.2014r., a informacje dodatkowe do karty informacyjnej przedsięwzięcia wysłano drogą elektroniczną w dniu 8.07.2014r.

Planowana inwestycja będzie polegała na wykorzystaniu dotychczasowych pomieszczeń produkcyjnych, w których produkowano meble tapicerowane. Po wymianie parku maszynowego Inwestor rozpocznie produkcję mebli twardych (m.in. szaf, stolików, regałów itp.). Produkcja odbywać się będzie w dzierżawionej hali produkcyjnej o pow. 4269m2. Ponadto część hali przeznaczona będzie na pomieszczenie socjalne, magazyny oraz pomieszczenia techniczne.

Produkcja mebli będzie opierała się  na wykorzystaniu gotowych płyt wiórowych
i prefabrykatów. W produkcji nie będą stosowane instalacje do impregnacji drewna, a zdolność produkcyjna zakładu nie przekroczy 10 000m2 drewna na rok.

Zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie jest wymieniona w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.), zatem nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Uwzględniając powyższe nie ma podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a tym samym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie
7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Załączniki

Postanowienie z dnia 16.07.2014r. (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Matuszewska
Data utworzenia:2014-07-16 10:26:17
Wprowadził do systemu:Małgorzata Matuszewska
Data wprowadzenia:2014-09-16 10:26:18
Opublikował:Małgorzata Matuszewska
Data publikacji:2014-09-16 10:28:41
Ostatnia zmiana:2014-09-16 10:28:45
Ilość wyświetleń:3044

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij